Polityka prywatności

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych" informujemy, że dane osobowe klientów są wprowadzane do bazy danych naszego sklepu i wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówień i/lub wysyłania okresowo maili z nowościami w sklepie Nautix.pl.
 2. Dane nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przekazania do firmy transportowej (UPS, Poczta Polska) na potrzeby transportu zamówionych towarów.
 3. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i do ich zmieniania.
 4. Otrzymywanie przez użytkownika sklepu internetowego Nautix.pl informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest możliwe po dobrowolnym wyrażeniu przez niego na to zgody w trakcie rejestracji na stronie. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w każdym momencie zablokowana na drodze edycji profilu użytkownika.
 5. Administratorem danych osobowych jest firma: Nautix.pl Olga Jelonek, ul. Borowiecka 59, 04-871 Warszawa
 6. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Polityka cookie

Przeglądarka internetowa może przechowywać informacje odwiedzanej strony (ang. "cookies") na dysku komputera. W "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika
 • tworzenia statystyk oglądalności za pomocą narzędzi firm trzecich
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług.