Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

I. Warunki ogólne

 1. Wydawcą Karty Podarunkowej (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Nautix.pl Olga Jelonek, z siedzibą pod adresem: ul. Borowiecka 59, 04-871 Warszawa, posługująca się numerem NIP 5512135969, REGON 142191240, prowadząca sklep stacjonarny pod adresem: ul. Zasobna 49, 04-875 Warszawa i sklep internetowy pod adresem: https://nautix.pl/.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy eKarty Podarunkowej drogą elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od zakupu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Karty Podarunkowej za towary nabywane przez Użytkownika. W przypadku Karty Podarunkowej drukowanej i wysyłanej przez Wydawcę, termin wysyłki ustalany jest indywidualnie.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
 4. Wartość Bonów: 100 PLN, 200 PLN, 500 PLN i 1000 PLN.
 5. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy.
 6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 7. Karta Podarunkowa nie łączy się z kodami rabatowymi.
 8. Do jednego zamówienia w sklepie można użyć jednej Karty Podarunkowej
 9. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od dnia jej sprzedaży.
 10. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności vouchera podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

  II. Realizacja Karty Podarunkowej

 1. Posiadacz Vouchera Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Vouchera Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy.
 2. Każdy Voucher wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Voucherze kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Aby wykorzystać Voucher należy zaznaczyć pole "Mam kod rabatowy" i wpisać podczas składania zamówienia unikatowy kod, przypisany do poszczególnej karty podarunkowej.
 4. Karty Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy.
 5. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej, Wydawca nie zwraca różnicy.
 6. Zabrania się odsprzedawania voucherów podarunkowych osobom trzecim.
 7. Wydawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Karty Podarunkowej lub gdy Karta Podarunkowa została użyta niezgodnie z regulaminem.

III. Odstąpienie od umowy 

 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. W celu odstąpienia od umowy Nabywca powinien przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@nautix.pl. Nabywca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz jest dostępny tutaj: formularz zwrotu
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy voucher został zrealizowany lub częściowo zrealizowany. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wydawca zwraca otrzymane płatności. Zwrot zostaje dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wskaże inną formę zwrotu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Kartę Podarunkową, jak również jej posiadacz, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Karty Podarunkowej stanowi potwierdzenie, że kupujący Kartę Podarunkową jak również jej posiadacz, akceptują warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl