Regulamin

Regulamin sprzedaży


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem nautix.pl prowadzony jest przez Nautix.pl Olga Jelonek z siedzibą w Warszawie, przy ul. Borowieckiej 59, 04-871 Warszawa. NIP: 551-230-59-69. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy nr 502176. Tel. 794-091-323


2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem nautix.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym nautix.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie nautix.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Nautix.pl.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez Nautix.pl.

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy Nautix.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Firma Nautix.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym Nautix.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Nautix.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.11. Sklep internetowy na żądanie wystawia fakturę VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty w Warszawie
b. dostawa za pośrednictwem kuriera
c. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

3.2. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Nautix.pl wpłyną odpowiednie środki. W momencie wysłania przesyłki Zamawiający zostaje poinformowany o tym fakcie drogą e-mail.

3.3. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma obowiązek do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Nautix.pl oraz złożyć doręczającemu reklamację.

3.4 Sklep dostarcza produkt nowy, bez wad.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych - prosimy o kontakt e-mail: poczta <at> nautix.pl .

4.2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu jeśli był wystawiony.

4.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1. Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru składając stosowne oświadczenie na piśmie. Pouczenie o możliwości zwrotu wraz z przykładowym formularzem zwrotu znajduje się tutaj.

5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania.

5.3. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru oraz kosztów wysyłki do klienta, nastąpi niezwłocznie (max 14 dni) na wskazane przez Zamawiającego konto.


6. OCHRONA DANYCH i POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

6.1. Polityka Ochrony Prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, wyraża tym samym akceptację treści wskazanych w Polityce Ochrony Prywatności.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

do góry
Pokaż pełną wersję strony